مرور برچسب

هلفایر

عزم ایران در ایجاد بازدارندگی دفاعی

زمانی که آمریکایی‌ها اراده و عزم ایران در پاسخگویی متقابل به ترور سردار سلیمانی را متوجه شدند، از هرگونه اقدام دیگری علیه کشورمان اجتناب کردند.