مرور برچسب

همایون دارابی

ورود بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی

تحلیلگر بازار سرمایه از تطبیق یافتن بانک مرکزی با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب درباره نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت:سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه شده‌اند.

ورود بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی

تحلیلگر بازار سرمایه از تطبیق یافتن بانک مرکزی با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب درباره نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت:سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه شده‌اند.

ورود بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی

تحلیلگر بازار سرمایه از تطبیق یافتن بانک مرکزی با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب درباره نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت:سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه شده‌اند.

انتظارات بازار سرمایه از رئیس‌جمهور منتخب

تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بورس ۵۰میلیون سهامدار دارد، گفت: این سهامداران منتظر سیاست‌های درست دولت در بازار سرمایه هستند، چراکه سیاست‌های متناقض بود که سرمایه مردم را به باد داد.

انتظارات بازار سرمایه از رئیس‌جمهور منتخب

تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بورس ۵۰میلیون سهامدار دارد، گفت: این سهامداران منتظر سیاست‌های درست دولت در بازار سرمایه هستند، چراکه سیاست‌های متناقض بود که سرمایه مردم را به باد داد.