مرور برچسب

همدان،

بهار در تویسرکان ‌ یکی از چهار شهر بزرگ استان شهرستان تویسرکان است. این شهر که…

بهار در تویسرکان ? ‌ یکی از چهار شهر بزرگ استان شهرستان تویسرکان است. این شهر که به شهر گردو معروف است، در جنوب کوه الوند قرار دارد و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است. تویسرکان در بین شهرستان بهار، اسدآباد، کنگاور کرمانشاه و ملایر و…