مرور برچسب

همدان

Location : The River near Ganjname , , Photo By : Use The Hashtag To Be F…

??? Location : The River near Ganjname , , ? Photo By : @Zra_Avd Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : رودخانه های اطراف گنجنامه ، برای فرستادن عکساتون از هشتگ استفاده کنید. . @SepehrHjoo - ادمین منبع

Location : Abu Ali Sina Tomb , , Photo By : Use The Hashtag To Be Featured…

??? Location : Abu Ali Sina Tomb , , ? Photo By : @MohammadZargarTalebi Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : آرامگاه بوعلی سینا ، . برای فرستادن عکساتون از هشتگ استفاده کنید. . @SepehrHjoo - ادمین منبع

Location : Baba Taher Tomb , Hamedan , Photo By Use The Hashtag To Be Feat…

??? Location : Baba Taher Tomb , Hamedan , ? Photo By @Amir.Momennasab Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : آرامگاه باباطاهر عریان ، . باباطاهر یا باباطاهر عریان، عارف، شاعر ایرانی تبار و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم…