مرور برچسب

همسر دوم

همسر دوم شهاب حسینی او را پیر کرد

تصویری از شهاب حسینی با ریش های سفید که چهره ی او را پیر نشان داد شهاب حسینی که نزدیک به یکسال پیش از همسرش جدا شد و اخیرا با یک دختر کم سن و سال ازدواج کرده،چهره اش به کلی شکسته شد. عکسی عجیب از چهره بسیار متفاوت همسر جدید…