مرور برچسب

همکار های منطقه ای

نمی‌توان به قدرت‌های بزرگ و حاکمان نالایق و نفرت‌پراکن اعتماد کرد

امیر حاتمی با بیان اینکه نمی‌توان به قدرت‌های بزرگ و حاکمان نالایق و نفرت‌پراکن اعتماد کرد، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگاه فرصتی بیابند از تروریسم به عنوان ابزاری جهت اعمال نفوذ استفاده می‌کنند.

نمی‌توان به قدرت‌های بزرگ و حاکمان نالایق و نفرت پراکن اعتماد کرد

امیر حاتمی در اجلاس وزرای دفاع اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند که سردار سرتیپ پاسدار محرابی معاون ستاد کل نیروهای مسلح و سفیر ایران در هند نیز حضور داشتند، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگاه فرصتی بیابند از تروریسم به عنوان ابزاری جهت…