مرور برچسب

هندسه قدرت

هندسه‌ای از قدرت جهانی علیه استکبار شکل گرفته است

سرلشکر سلامی گفت: هندسه‌ای از قدرت جهانی علیه استکبار شکل گرفته است تا میزان و درجه بصیرت، جهاد و تعلق خاطر به اسلام در برابر امواج فتنه‌های گوناگون روشن شود و این باعث شده تا دشمن آرام آرام مجبور به عقب‌نشینی شود.