مرور برچسب

هواپیمای ایرباس

 بازگشت ۱۰۰ نفر از ایرانیان مقیم اکراین به کشور

۱۰۰نفر از ایرانیان از جمله دانشجویان مقیم اوکراین با پیگیری وزارت امور خارجه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و صدور مجوز پرواز از طرف سازمان هواپیمایی لهستان بامداد فردا به کشور بازمی گردند.