مرور برچسب

هواپیمای بدون‌سرنشین

رونمایی از هواپیمای بدون‌سرنشین قاهر در سال ۱۴۰۲

امیر افشین خواجه‌فر با حضور در برنامه صف اول با بیان این‌که « سازمان صنایع هوایی یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت دفاع است که ماموریت های مختلفی در حوزه هواوفضا دارد»درباره آخرین دستاوردهای صنایع هوایی وزارت دفاع اظهار کرد: ما شرکت‌های…