مرور برچسب

هواپیمای فوکر

نقص فنی هواپیمای فوکر ۱۰۰ در پرواز تهران‌-بوشهر

پرواز تهران‌-بوشهر امروز با هواپیمای فوکر ۱۰۰ که دچار نقص فنی شده بود، با پرواز جایگزین انجام شد. به گزارش ایسنا، هواپیمای فوکر ۱۰۰ شرکت هواپیمایی آسمان که مقرر بود صبح امروز از تهران به مقصد بوشهر، حرکت کند، به‌ دلیل نقص فنی در موتور،…