مرور برچسب

هوای پاک

باران هوای تهران را پاک کرد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۳۸ یعنی بازه پاک قرار دارد.

باران هوای تهران را پاک کرد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۳۸ یعنی بازه پاک قرار دارد.