مرور برچسب

هوا فضای سپاه

عملکرد سامانه‌ باور ۳۷۳ نقطه عطف رزمایش مدافعان آسمان ولایت است

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوافضای سپاه گفت: عملکرد موفق سامانه‌های بومی نیروی هوافضای سپاه در کشف، رهگیری و انهدام اهداف واگذار شده در قالب عملیات شبکه محور از جمله نقاط عطف رزمایش مدافعان آسمان ولایت است.