مرور برچسب

هوشنگ ابتهاج

ماجرای دلخوری سایه از محمدرضا شجریان چه بود؟

شجریان با خنده به سایه می‌گوید: «آقا! من این مصاحبه را ندیده‌ام اما هر چه باشد شما بیشترش را قبلاً در همان شعر معروف خطاب به من گفته‌اید.» در بخشی از خاطرات تفصیلی محمدافشین وفایی از امیرهوشنگ ابتهاج که در تازه‌ترین شماره مجله «اندیشه…