مرور برچسب

هويت

ورق بزنید جازموريان، سيستان و بلوچستان، ايران ______________________ جازموريان …

ورق بزنید جازموريان، سيستان و بلوچستان، ايران ______________________ ❤️ جازموريان براي خيلي ها فقط يك نام گنگ و ناشناس ميان صفحات كتاب جغرافيست،وقتي كه تالابها را ميخونديم. منطقه جازموريان،بين دو استان و واقع شده.مردم اين منطقه…