مرور برچسب

هوچراغی

حستون بعد از دیدن این شگفتی نامحدود چیه؟ ‌ فیتوپلانکتون ها در جزیره لاوان و هنگ…

?????? حستون بعد از دیدن این شگفتی نامحدود چیه؟? ‌ فیتوپلانکتون ها در جزیره لاوان و هنگام ، ‌ فیتوپلانکتون‌ها (Phytoplankton) دسته‌ای از آغازیان تک‌سلولی تولید کننده یا گیاه مانند هستند هستند که قادر به خودپروردگی می‌باشند. این موجودات…