مرور برچسب

هیئت همدلی

همدلی به سبک جهادگران قرارگاه «شهید زارعی» | از ابتکار بنزینی برای مقابله با کرونا تا کوله‌های…

قرارگاه جهادی «شهید حسن زارعی» یکی از گروه‌‌های مردمی در شهر بیرجند بود که توسط جمعی از جوانان طلبه و دانشجو و البته دانش‌آموز از روزهای اول شیوع کرونا شکل گرفت تا در این عرصه به ایفای نقش بپردازند.