مرور برچسب

واجارگاه

ارتفاعات واجارگاه ، گیلان ‌ یکی از شهرهای کوچک استان گیلان است که در منتهی الیه…

ارتفاعات واجارگاه ، گیلان ‌ یکی از شهرهای کوچک استان گیلان است که در منتهی الیه شرق گیلان در بخش شهرستان رودسر قرار دارد. این شهر یکی از بزرگترین شهرستان هاواقع در حومه شهر رودسر است . واجارگاه بین شهر های کلاچای و چابکسر قرار گرفته…