مرور برچسب

واحد صنعتی راکد

۱۹۰۰ واحد صنعتی راکد احیا شد

معاون وزیر صمت گفت: از ابتدای امسال تاکنون با محوریت بخش‌خصوصی، بیش از یک هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی راکد و تعطیل کشور احیا شد.

۱۹۰۰ واحد صنعتی راکد احیا شد

معاون وزیر صمت گفت: از ابتدای امسال تاکنون با محوریت بخش‌خصوصی، بیش از یک هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی راکد و تعطیل کشور احیا شد.