مرور برچسب

واحد مسکونی

ساخت منازل سازمانی در اولویت قرار دارد

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه توجه به حوزه مسکن سازمانی یکی از مصادیق بارز منزلت اجتماعی نیرو‌های مسلح است، گفت: ساخت منازل سازمانی در اولویت قرار دارد.