مرور برچسب

واردات میوه

واردات میوه، راهی برای ارزآوری

در شرایط کنونی تحریم که کشور با مشکل کمبود ارز مواجه شده، اختصاص ارز به واردات گلابی واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته است.