مرور برچسب

واسیلی نبنزیا

نماینده روسیه در سازمان ملل به قرنطینه رفت

نماینده روسیه در سازمان ملل امروز و با مثبت اعلام شدن تست کرونای وی به قرنطینه رفت؛ در این میان، «دیمیتری پالیانسکی» معاونش مسئولیت های او به عنوان رییس دوره ای شورای امنیت را برعهده گرفت.