مرور برچسب

والفجر8

تغییر موازنه قوا به نفع ایران با حفاظت از اطلاعات

موفقیت ایران در عملیات والفجر ۸ موجب شد تا موازنه قوا به نفع ایران و به ضرر عراق تمام شود؛ زیرا تمام مراحل اجرایی و تاکتیکی این عملیات که مهم‌ترین و کلیدی‌ترینِ آن، حفاظت از اطلاعات بود، مانند یک پازل به مرحله اجرا گذاشته شد.