مرور برچسب

وام شهریه

۲۵ فروردین آخرین مهلت ثبت تقاضای وام شهریه

ثبت تقاضای وام شهریه توسط دانشجویان در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان تا ۲۵ فروردین‌ماه فعال است و سقف این وام از یک میلیون تا ۵ میلیون در مقاطع مختلف تعیین شده است.