مرور برچسب

واکسن سربازان

شرط اعزام به خدمت تزریق واکسن کرونا

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: از اول دی تمامی مشمولان باید هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند تا مشمول اعزام به خدمت شوند