مرور برچسب

واکسیناسیون کرونا در ایران

آمار پایین واکسیناسیون در شهرهای قرمز کرونایی

متاسفانه شهرها و استان‌هایی که در حال حاضر به رنگ قرمز کرونایی در آمده اند، استان‌هایی هستند که میزان اشتیاق و اقبالی به واکسیناسیون کرونا در آنها بالا نیست و به طور کلی آمار واکسیناسیون در این استان ها پایین است.

ماجرای واکسیناسیون کرونا در «ایران»

با شروع واکسیناسیون سراسری کرونا با اولویت کادر درمان، این سؤال در اذهان عمومی شکل گرفته است که چه زمانی نوبت به سایر گروه‌ها و افراد عادی برای دریافت واکسن کرونا است؟