مرور برچسب

واگذاری سرخابی ها

سهام سرخابی‌ها عرضه‌ اولیه در بورس نمی‌شود

قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:مردم در افزایش سرمایه دو باشگاه مشارکت می‌کنند و ۱۰ درصد از سهام سرخآبی ها در قالب صرف سهام و مشارکت در افزایش سرمایه در بازار پایه فرابورس عرضه می شود.