مرور برچسب

وحید اشتری

وحید اشتری مشمول عفو می شود؟

جماران : سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده وحید اشتری فعال رسانه ای توضیحاتی را ارائه داد. ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده وحید اشتری فعال رسانه ای گفت: پرونده نبوده و پرونده ها بوده و در ثانی دامنه و حوزه عفو را…