مرور برچسب

ورزش دانش آموزان

مسابقات ورزشی یک کارگاه بزرگ تربیتی است

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: مسابقات ورزشی به عنوان یک کارگاه بزرگ تربیتی هم می‌تواند به تحقق ساحت اجتماعی یعنی جامعه پذیری دانش‌آموزی کمک کند.