مرور برچسب

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دولت آینده کاربردهای ۵G را توسعه دهد

همزمان با یک سالگی ورود فناوری ۵G به کشور، وزارت ارتباطات در گزارشی با بیان ویژگی های این فناوری از دولت آینده خواست تا با توسعه کاربردهای ۵G ، به جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه کمک کند.