مرور برچسب

وزارت امور خارجه

موزه ها را جذاب کنید؛ بازدیدها بیشتر می شود

روند کاهشی بازدید از موزه‌های ایران بیش از دو سال است که ادامه دارد و با کمرنگ شدن کرونا انتظار است موزه‌گردی نیز رونق بگیرد تبدیل موزه‌ها به مکانی جذاب، اولین قدم برای تغییر این شرایط است.