مرور برچسب

وزارت خارجه آمریکا

بلینکن: باکو و ایروان تنش ها را کاهش دهند

وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای نسبت به تنش های مرزی اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان ابراز نگرانی کرد و از طرفین خواست اقدامات ملموس در راستای جلوگیری از تشدید تنش ها انجام دهند.