مرور برچسب

وزارت خارجه فرانسه

مرگ و میر ناشی از کرونا ۵۰ درصد کاهش یافت

سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: ایران نمی‌تواند به اجرای یک طرفه تعهدات بپردازد و کشورهای اروپایی به جای ابراز نگرانی بهتر است که به تعهدات خود بازگردند تا زمینه حفظ برجام که به نفع همه است فراهم شود.