مرور برچسب

وزارت خارجه چین

آمریکا بزرگترین عامل بی ثباتی در جهان است

سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنش ها در فلسطین، تأکید کرد که آمریکا به ساختار سازمان ملل احترام نمی گذارد و بزرگترین عامل بی ثباتی در جهان است.