مرور برچسب

وزارت خارجه

اعلام اعتراض اوکراین به سفیر رژیم صهیونیستی

درخواست یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی از روسیه برای تخلیه صهیونیست‌ها از اوکراین با مخالفت و واکنش مقامات اوکراینی روبرو شده و سفیر این رژیم در اوکراین به وزارت خارجه احضار شده است.

اعلام اعتراض اوکراین به سفیر رژیم صهیونیستی

درخواست یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی از روسیه برای تخلیه صهیونیست‌ها از اوکراین با مخالفت و واکنش مقامات اوکراینی روبرو شده و سفیر این رژیم در اوکراین به وزارتخارجه احضار شده است.