مرور برچسب

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

جزئیات انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل

سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل گفت: دانشجویان ایرانی رشته‌های غیر پزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور جهت انتقال به دانشگاه‌های کشور می‌توانند به سامانه سجاد مراجعه کنند.