مرور برچسب

وزارت ورزش و جوانان

توقف آهنگ رشد اعتیاد به مواد مخدر در مدارس

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حوزه پیشگیری یکی از طرح‌های مهم، یاریگران زندگی بود که با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش در مدارس اجرا شد و نتیجه آن توقف آهنگ رشد اعتیاد در مدارس بود.

حقوق گمشده جوانان در جامعه امروزی

یک پژوهشگر و جمعیت‌شناس با اشاره به اینکه جوانان یکی از گروه‌های مهم هر جامعه‌ای هستند، گفت: دغدغه امروز جوانان ما تشکیل خانواده، بیکاری و بهره‌مندی از مسکن پایدار است.

حقوق گمشده جوانان در جامعه امروزی

یک پژوهشگر و جمعیت شناس با اشاره به اینکه جوانان یکی از گروه های مهم هر جامعه ای هستند گفت: دغدغه امروز جوانان ما تشکیل خانواده، بیکاری و بهره مندی از مسکن پایدار است.