مرور برچسب

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

عدم توسعه متوازن شبکه ارتباطات ثابت و موبایل

وزیر ارتباطات با هشدار درباره عدم توسعه متوازن شبکه ارتباطات ثابت و موبایل گفت: اگر تصمیمات راهبردی به موقع گرفته نشود، اتفاقی که در حوزه برق و خاموشی‌ها افتاد در ارتباطات هم خواهد افتاد.

عدم توسعه متوازن شبکه ارتباطات ثابت و موبایل

وزیر ارتباطات با هشدار درباره عدم توسعه متوازن شبکه ارتباطات ثابت و موبایل گفت: اگر تصمیمات راهبردی به موقع گرفته نشود، اتفاقی که در حوزه برق و خاموشی‌ها افتاد در ارتباطات هم خواهد افتاد.

۱۲ شاخص برای انتخاب وزیر آینده ارتباطات

کارشناسان و فعالان مرتبط با جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) ۱۲ شاخص را به عنوان شاخص های مدنظر برای انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت جدید پیشنهاد دادند.

۱۲ شاخص برای انتخاب وزیر آینده ارتباطات

کارشناسان و فعالان مرتبط با جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) ۱۲ شاخص را به عنوان شاخص های مدنظر برای انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت جدید پیشنهاد دادند.

دُن کیشوتِ درونت را بُکُش جناب وزیر!

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیشنهاد کرد که وزیر ارتباطات گزارشی از عمل به وظایف زیرساختی خود در توسعه فضای مجازی سالم، ارائه دهد.