مرور برچسب

وزیر اقتصاد و امور دارایی

پایان پرداخت سود سهامداران سهام عدالت

وزیر امور اقتصادی و دارایی از پایان پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت سال‌های گذشته به حدود ۴۵ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت خبر داد.