مرور برچسب

وزیر بهداشت انگلیس

کرونا باز هم جهش پیدا کرد

وزیر بهداشت انگلیس از کشف گونه‌ای جدیدتر از ویروس کرونا خبر داد و گفت که این ویروس نسبت به کرونای جهش‌یافته، قابلیت انتقال بیشتری دارد.