مرور برچسب

وزیر جوان

حمایت رئیس‌جمهور از وزیر جوان

طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد و با وجود تکذیب دوباره از سوی مقامات، انتشاراخباری درباره شکایت دادستان کل کشور از وزیرارتباطات،موضوع محدودیت در شبکه‌های…