مرور برچسب

وزیر خارجه اوکراین

وزیر خارجه اوکراین به رئیس جمهور پیشنهاد داد؛ قطع روابط با ایران

وزیر خارجه اوکراین بعد از ظهر سه شنبه به وقت تهران خواستار قطع روابط کامل با ایران شد. وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه نیز خواستار تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران با ادعای استفاده روسیه از هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران شده بود.…