مرور برچسب

وزیر دادگستری

جریمه واحدهای تولیدی متخلف ۵ برابر شده است

رحیمی وزیر دادگستری گفت: از این پس تعزیرات اجازه نصب‌ تابلو تخلف گرانفروشی را در محل واحد تولیدی متخلف دارد و رسانه‌ها هم می‌توانند از این تابلوها عکس و فیلم تهیه کنند.