مرور برچسب

وزیر دفاع بایدن

وزیر دفاع بایدن معرفی شد

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در همه ایالت‌های این کشور به‌طور رسمی تأیید شده است.