مرور برچسب

وزیر علوم پیشنهادی

برنامه های پژوهشی «زلفی گل» برای وزارت علوم

وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری احیا و تقویت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را از برنامه های خود دانست و گفت: استفاده از دانشمندان ایرانی مقیم خارج در فهرست برنامه هایم است.