مرور برچسب

وسیله نقلیه

موتورسیکلت پرنده آزمایش شد

یک موتورسیکلت پرنده مجهز به توربین های جت به نام «اسپیدر» آزمایش شده که می تواند به ارتفاع ۱۵ هزار فوتی زمین برود.