مرور برچسب

وضعیت دانشگاه‌ها

جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره وضعیت دانشگاه‌ها

جلسه فوق‌العاده شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست دکتر عاملی؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر منصوری؛ استاندار تهران، رؤسای دانشگاه‌ها و برخی اعضای شورا روز چهارشنبه ۱۳ مهر در سالن جلسه فرهنگ دبیرخانه برگزار شد. بنابر اعلام…