مرور برچسب

وضعیت معابر

ترافیک صبحگاهی در تمام معابر پایتخت

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی و اصلی تهران در روز دوشنبه هجدهم مرداد ماه ۱۴۰۰ را تشریح کرد.