مرور برچسب

وعده های انتخاباتی

سه ماه پس از انتخاب رئیسی همچنان هیچ وعده ای عملی نشده

در زمان انتخابات ۱۴۰۰ اصلی‌ترین جدال نامزدها، عمدتاً در حوزه اقتصادی و وعده‌های بهبود معیشت و رفاه بود و عرصه‌های دیگر به شدت کمرنگ بودند. از همین موضوع می‌توان تشخیص داد که این حوزه برای مردم دارای چه اهمیت ویژه‌ای است و حالا اگر چه مدت…