مرور برچسب

وهابیت

وهابی‌ها هم پیمان نوین رضا پهلوی را رد کردند

شبکه وهابی کلمه، وابسته به خاندان پادشاهی آل سعود، پیمان نوین رضا ربع پهلوی را نشان قدرت‌ طلبی او دانسته و تاکید کرد پسر آخرین شاه ایران همچون پدرش دیکتاتور است و اهل تعامل و گفتگو نیست.