مرور برچسب

وکیل دادگستری

آیا سیف و عراقچی قربانی شدند؟

پس از اعلام حکم پرونده تخلفات بانک مرکزی، به واسطه حساسیت‌های موجود در جامعه در ارتباط با آرای صادر شده مواردی مطرح شد که در این یادداشت به بررسی آرای سیف و عراقچی پرداختیم.